Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419041 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thanh Nhàn
 My goal:2  Đi du lịch Đông Nam Á
 Free Time:  Đọc sách, xem film, nghe nhạc, đi siêu thị
 I Am:  Yêu tôi ít thôi, nhưng hãy yêu mãi mãi
 Looking For:  Có CV ổn định, ko gia trưởng, hiền

Back | Send Email to Thanh Nhàn (ID: 1419041)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.