Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1422473 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Trần Nam
 My goal:2  gia đình và những đứa trẻ!
 Free Time:  cafe, tap gym,....
 I Am:  phong cach. zalo: khong chin khong ba, chín bay bon, mot chin sau.
 Looking For:  Hãy để trái tim của tôi tra loi khi gap ban nhe!Hãy cho tôi niềm tin vào tình yêu! Làm ơn đi!

Back | Send Email to Trần Nam (ID: 1422473)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.