Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1424206 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Biin Hee
 My goal:2  tìm người kết hôn gấp
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim
 I Am:  nói nhiều, sống nội tâm, biết quan tâm người khác
 Looking For:  hiền, dễ thương, lễ phép

Back | Send Email to Biin Hee (ID: 1424206)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.