Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425585 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Văn Hào
 My goal:2  Tâm sự kết bạn, hợp thì tính chuyện lâu dài
 Free Time:  Đọc báo
 I Am:  Biết nói thế nào nhì? Tuỳ đối tượng gặp
 Looking For:  Phụ nữ

Back | Send Email to Văn Hào (ID: 1425585)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.