Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1425625 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nhanle1283
 My goal:2   Muốn tìm một người phù hợp với mình để đi hết đoạn đường còn lại
 Free Time:  Làm vườn uống cà phê nói chuyện với bạn bè
 I Am:   Bình thường sống giản dị Vui tánh dễ gần
 Looking For:   Biết lo cho cuộc sống gia đình không ăn chơi sa đạ vậy là đủ

Back | Send Email to Nhanle1283 (ID: 1425625)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.