Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429572 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Mỹ Phượng
 My goal:2  Tìm 1 người bạn đời chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, giúp đỡ nhau hạnh phúc bên nhau
 Free Time:  Buôn bán đồng hồ ⌚
 I Am:  Chân thành và tình cảm hoà đồng mọi người
 Looking For:  Tin Tưởng và chia sẻ với nhau vui buon trong cuộc sống

Back | Send Email to Mỹ Phượng (ID: 1429572)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.