Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1429713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Huynh minh na
 My goal:2  Mong có cuộc sống tốt và hạnh phuc dài lâu
 Free Time:  Nge nhạc . Đọc sách
 I Am:  Tôi luôn sống chân thành . Luôn mong mọi người được vui vẻ
 Looking For:  Biết thấu hiểu

Back | Send Email to Huynh minh na (ID: 1429713)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.