Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1430652 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thuy
 My goal:2  vui vẻ, hạnh phúc.
 Free Time:  Dạo quanh sài gòn
 I Am:  Chân thành và yêu thương
 Looking For:  Giống mình ấy, chân thành và yêu thương.

Back | Send Email to Thuy (ID: 1430652)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.