Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1432037 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
BT
 My goal:2  Xây dựng một mái ấm gia đình
 Free Time:  Nấu an , xem tin tức ,nghe nhạc , đi bộ
 I Am:  Hòa đồng với mọi người, vui tánh
 Looking For:  Một người bạn trai rộng lượng vị tha và vui vẻ

Back | Send Email to BT (ID: 1432037)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.