Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1433536 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hoang Duy
 My goal:2  Tìm một anh trung niên ! Menly , có nghề nghiẹp ổn định , lịch sự có thể quen lâu dài và cùng nhau chia sẽ ... -Liên lạc qua sđt +1218004489 hoặc WhatShap của em nhé .
 Free Time:  Thik nghe nhạc và Online noi chuyện với người mình yêu .
 I Am:  Menly ...
 Looking For:  Trung niên

Back | Send Email to Hoang Duy (ID: 1433536)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.