Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1434163 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hoa Sa Mạc
 My goal:2  Tìm 1 người cùng đi hết cuộc đời
 I Am:  Yêu thiên nhiên, giản dị, dịu dàng, chân thành
 Looking For:  Nghiêm túc, lịch sự, chân thành, yêu gia đình, yêu thiên nhiên

Back | Send Email to Hoa Sa Mạc (ID: 1434163)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.