Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439828 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Linthuy
 My goal:2  Hỏi lin lin sẽ trả lời....
 Free Time:  Gym. Đi dạo và nấu ăn.
 I Am:  vui tính. Quan tâm chia sẻ và hiền. Hihi. Nếu tiếp xúc với lin bạn sẽ hiểu
 Looking For:  chân thành. Biết quan tâm chia sẻ và có trách nhiệm trong lời nói.

Back | Send Email to Linthuy (ID: 1439828)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.