Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440939 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
CanhChimBien
 My goal:2  Kết ban - tìm hiểu - kết hôn
 Free Time:  Xem phim, du lịch, đọc sách, nghe nhạc, tập yoga
 I Am:  Hiền, dễ hòa đồng, chăm chỉ, yêu trẻ em, yêu thiên nhiên, thích chăm sóc vật nuôi và cây cảnh.
 Looking For:  Người trung thực, có trách nhiệm, chung sở thích, có cùng quan điểm sống

Back | Send Email to CanhChimBien (ID: 1440939)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.