Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444608 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Lena
 My goal:2   Tìm người mình yêu và yêu mình
 Free Time:   Đọc sách và dọn dẹp nhà
 I Am:   Mạnh mẽ và năng động
 Looking For:   Trung thực và biết cách sống

Back | Send Email to Lena (ID: 1444608)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.