Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445043 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tigonbuon
 My goal:2  Tìm kiếm 1 nửa của mình
 Free Time:  Xem tin tức, chơi đàn
 I Am:  Nghiêm túc, chân thành, hòa đồng
 Looking For:  Chung thủy và chia sẻ

Back | Send Email to Tigonbuon (ID: 1445043)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.