Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445267 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
thy nguyen
 Free Time:  nghe nhạc bollero
 I Am:  thật thà ghét giả dối , không thích nói nhiều, số điện thoại :0765271104
 Looking For:  trên 50 tuổi trở lên

Back | Send Email to thy nguyen (ID: 1445267)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.