Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446248 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
BH
 My goal:2  đến đâu thì sẽ biết.
 Free Time:  Computer, Billiard, dọn dẹp nhà cữa.
 I Am:  không có gì đặc biệt. Cuộc sống yên ỗn.
 Looking For:  Có bạn tốt và hợp tánh thì đỏ cô đơn. Còn gì hơn nữa sẽ đến.. thì sẽ đến. Số phận mình ra sao khi mạng đời đã lựa chọn thì sẽ không tránh nỗi. Mình không xét xử hay phân tích con người mình đến với vì mình đã trãi qua, đã thấy, và đã cãm nhận rất nhiều rồi. Cho mình bất đầu lại từ đây nhé?

Back | Send Email to BH (ID: 1446248)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.