Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455638 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Le
 My goal:2  Hạnh phúc bên người yêu thương.
 Free Time:  Cà phê, du lịch
 I Am:  Trân trọng cuộc sống gia đình. Hết lòng vì người bên cạnh.
 Looking For:  Xây dựng gia đình. Sống có tâm, chung thủy.

Back | Send Email to Le (ID: 1455638)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.