Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459076 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
timATRAVELmuahe
 My goal:2  Tim bạn đi du lịch các nuoc Chau A, Chau Au. Tim chồng ket hon
 Free Time:  The duc, di dao, mua sam, du lich
 I Am:  Chan thanh. Tinh thang than, Nghiem tuc. Ai co nhu cau di du lich Thai Lan, Sin - T10,T11, T12 khong co nguoi di cung lien lac den em
 Looking For:  Dan ong tot, rong luong, k tinh toan, co y dinh nghiem tuc lap gia dinh, cuoi va ket hon. Nhan em quai bơ: khong bay sau nam khong tam mot khong ba sau. Em ten Hà Phuong. Em tim đàn ong la người trụ cột gia đình . Biết yêu thương và quý trọng tình cảm gia đình.

Back | Send Email to timATRAVELmuahe (ID: 1459076)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.