Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459264 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
nguyen rosemary
 My goal:2   tôi muốn thành công trong việc giúp đỡ và cung cấp cho các đặc quyền ít hơn
 Free Time:   tôi sử dụng internet và nghe nhạc .. nhưng nấu ăn là điều tốt nhất của tôi, hihihi
 I Am:   Tôi là một người phụ nữ tốt với khiếu hài hước và rất chu đáo, tôi có lỗi khi làm sai, tôi cũng là một đầu bếp giỏi và tôi biết, hihihihihi
 Looking For:   Tôi muốn một người đàn ông kính sợ Chúa, người hiểu được cần có một người phụ nữ tốt, tôi muốn một người đàn ông luôn quan tâm đến gia đình và đặt gia đình lên hàng đầu

Back | Send Email to nguyen rosemary (ID: 1459264)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.