Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459434 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Ngân Hà Đà L
 My goal:2  Sống hạnh phúc, vui vẻ
 Free Time:  Uống cà phê, nghe nhạc,
 I Am:  Gặp rồi sẽ biết
 Looking For:  Tốt và thành thật, chung thủy và vui vẻ

Back | Send Email to Ngân Hà Đà L (ID: 1459434)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.