Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459905 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Em Tim Ong Xa
 My goal:2  Ngoài kia nhiều sóng gió. Mong có nơi bình yên trở về, có người chờ đợi, có bờ vai, có vòng tay ấm giang rộng yêu thương, có tấm lòng chân thành biết quan tâm người bên cạnh, không sống vô tâm. Hạnh phúc cùng nhau.
 Free Time:  Du lịch, nơi yên tịnh, cà phê, biển
 I Am:  Thật lòng, không thích nói dối. Mọi sự đều mong manh, trân trọng những gì đang có.
 Looking For:  Mong tìm một tình cảm chung thủy, yêu thương thật lòng, đi cùng nhau đến hơi thở sau cùng. Đừng phủ phàng vô tình vô nghĩa nhe Anh! Tuổi 42-50. Skype: thule0304

Back | Send Email to Em Tim Ong Xa (ID: 1459905)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.