Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1460494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tran Lan
 My goal:2  Tìm bạn tâm đầu ý hợp để tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Đọc sách
 I Am:  Nhu mì nhưng cương quyết. Cứng rắn nhưng mềm yếu.
 Looking For:  Người bản lĩnh, lập trường. Có ý định nghiêm túc. No scammer. No game.

Back | Send Email to Tran Lan (ID: 1460494)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.