Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461284≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Muối mặn
 My goal:2  Kiếm nhiều tiền.
 Free Time:  Đi lang thang . Kiếm trai . hêhhehe
 I Am:  Tính tình hay thất thường., lúc nói nhiều, lúc làm biếng nói, do té giếng hồi nhỏ.
 Looking For:  Té giếng giống tôi..Hehehehehe

Back | Send Email to Muối mặn (ID: 1461284≠w=3)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.