Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461356 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Smile
 My goal:2  Tìm bạn.
 Free Time:  Nghe nhạc,nấu ăn...
 I Am:  Mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác.
 Looking For:  Chân thành..có không?

Back | Send Email to Smile (ID: 1461356)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.