Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1462965 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Sa Mây
 My goal:2  Đã là Duyên..Phận hà cớ phải lo..!
 Free Time:  Chăm sóc hoa,shopping và tìm hiểu tất cả về làm đẹp
 I Am:  Xinh đẹp,cuốn hút bên ngoài chỉ để che giấu bên trong rất khó chiều và hung dữ,😃
 Looking For:  Bản lãnh..!

Back | Send Email to Sa Mây (ID: 1462965)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.