Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463521 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Nguyễn Khiêm
 My goal:2  Hoàn thành chương trình đại học
 Free Time:  Giao lưu làm quen
 I Am:  Hòa đồng thân thiện
 Looking For:  chị em phụ nữ.

Back | Send Email to Nguyễn Khiêm (ID: 1463521)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.