Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1463705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
thủy thương
 My goal:2  friend .same same me
 Free Time:  do everything
 I Am:  Tell you later
 Looking For:  tìm đâu giữa dòng đời lạc lõng.mợt bến bờ chỉ có yêu thương.khi muốn khóc ta về nơi ấy .thã nổi buồn tìm chút bình yên.tìm đâu giữa kiếp người bạc bẻo một chút tình.một chút yri ân.để biềt ta hơn hòn đá cuội.chỉ biết buồn rồi hóa rêu xanh.tôi mong lắm những chiều vàng nắn nhạt.gọi tên anh .anh củng gọi tên tôi..no jokking please .thanks looking my profile

Back | Send Email to thủy thương (ID: 1463705)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.