Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Hello !
 My goal:2  Mua DANH ba vạn Bán DANH ba tiền
 Free Time:  Shopping ...ca hát ...gặp gở bạn bè
 I Am:  Ghét nhất hạng người lừa đảo
 Looking For:  Là con người tối thiếu cũng phải có nhân cách và đạo đức ,đừng vì đồng tiền làm mất đi phẩm chất của mình ,không show up ,không lợi dụng (tình hay tiền) của người khác ,không lừa gạt ,làm gì cũng nên nghĩ lại để đức cho con cháu và bản thân mình về cuối đời Mình vui trên sự đau khổ của người khác ,mình cười trong khi người khác khóc ...CHÚA SẼ TRỪNG PHẠT

Back | Send Email to Hello ! (ID: 1464020)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.