Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464482 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Ngọc
 My goal:2  Tim ban nếu hợp tiến xa hơn
 Free Time:  Dạo biển xem tivi
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  Tìm bạn nam 48 tuổi trở lên,độc thân có ý định lập gia đình

Back | Send Email to Ngọc (ID: 1464482)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.