Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Đức Hạnh
 My goal:2  Muốn tìm bạn đời bền lâu
 Free Time:  Nghe nhạc, thể dục
 I Am:  Người thật lòng, biết chia sẽ, biết chăm lo cho gia đình.
 Looking For:  Người sống thành thật, đồng cảm, chia sẽ, yêu thương và toin trọng ngau

Back | Send Email to Đức Hạnh (ID: 1464664)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.