Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464770 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
HọcDốt lắm
 My goal:2  ngắn : Cố gắng tìm ra dược một người làm quen Đã quen rồi cố gắng lắm dể duôc hạp tính với người ấy
 Free Time:  thich nhất là di du lich ngắn ngày nếu di 1 mình Rất vui khi dược di với người thân thuong nào dó
 I Am:  hiền thôi ngay thẳng dôi khi mich lòng Tự trọng
 Looking For:  Cũng na ná như mình la ok Chuc mọi nguoi trong VF tìm dược ý trung nhân họp với mình

Back | Send Email to HọcDốt lắm (ID: 1464770)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.