Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467514 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
chris pho
 My goal:2  tìm bạn đời
 Free Time:  play the piano
 I Am:  Mầu nhớ ….. Trời Cali nắng lên mầu nhớ Đường xuyên sơn tôi khoác áo polo Chân trời sóng biển nhấp nhô Một con chim nhạn bơ vơ cuối trời Ngoài biển cả chim đàn về động Trong màn trời mây vọng về đâu ? Sắc không, không sắc một mầu Nhìn mầu hoa biển ngỡ mầu mắt em Dưới chân núi sóng chen hạt nắng Trên đường đèo mây trắng nhẹ bay Lòng tôi nửa tỉnh nửa say Tiếng người năm cũ xa bay vọng về PMC
 Looking For:  Hiền lành, sống ở mỹ

Back | Send Email to chris pho (ID: 1467514)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.