Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471035 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Doan Khanh
 My goal:2  Tìm được người hợp tính, sống vui vẻ và hạnh phúc đến cuối đời
 Free Time:  Nấu ăn, đi dạo
 I Am:  Vui vẻ, sống đơn giản
 Looking For:  Người đàng hoàng, hài hước . Vietnamese only. No English please

Back | Send Email to Doan Khanh (ID: 1471035)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.