Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Tung The Do
 My goal:2  ..,,,,,
 Free Time:  Xem tin tức
 I Am:  Ít nói ,lãng mạng mà không thật tế,lạnh lùn những rẫt sấy đắm.
 Looking For:  Một ngừơi bạn đời hây một ngừơi bạn tri kỉ cũng ok,nhưng nói tiếng Việt ,cám ơn Bạn ghé thâm ,mến chúc bạn gặp nhiều mây mắng .

Back | Send Email to Tung The Do (ID: 1480410)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.