Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481351 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Thinh Phat
 My goal:2  công việc tạm ổn định, chỉ cần tìm một gia đinh cho mình.
 Free Time:  thích du lich, xem phim, chơi out side,party
 I Am:  Thinh ..Hiên tai Gia đình nhỏ đổ vỡ ,Cần tìm bạn vượt qua nỗi đau này ,
 Looking For:  Cần tìm Bạn gái biét lo cho gia đình

Back | Send Email to Thinh Phat (ID: 1481351)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.