Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 593766≠w=3 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Calm guy
 My goal:2  Ngắn: Kết bạn. Dài: Tìm được Ai đó.
 Free Time:  Đọc, xem, nghe, lướt, đi... mỗi thứ một chút.
 I Am:  Một bàn tay tìm một bàn tay.
 Looking For:  Có trình độ, nghề nghiệp ổn định, ở Việt Nam, thẳng thắn, chân thành, vui vẻ, lạc quan yêu đời, sống giản dị, open-minded.

Back | Send Email to Calm guy (ID: 593766≠w=3)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.