Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 665534 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
-TONY TUANSANG
 My goal:2  Muon tim ban gai vui tinh, de thuong hien lanh dao duc. Truoc mat de lam ban, neu hop se tien xa hon.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhac, karaok !và thich the thao boi lôi và di velo
 I Am:  Minh là nguoi dan ông hieu biet vui ve khôi hai, galand voi phu nu và thich lanh tai nghe nguoi nguoi phu tro chuyen, và tâm su dôi bên, biet hiêu thêm , và hoa dông
 Looking For:  Mong tim duoc ban gai dàng hoàng,hien lanh, de thuong, tinh tinh vui ve và dao duc. nêu hap thi se tien thêm 1 buoc

Back | Send Email to -TONY TUANSANG (ID: 665534)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.