Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 891568 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
thakhati
 My goal:2  cố gắng học thật tốt để có công việc ổn định
 Free Time:  lên mạng , xem tivi , đi hóng mát
 I Am:  vui vẻ , hoà đồng , đôi khi lạnh lùng , ít nói . : thakhati3790
 Looking For:  1 ng có thể chia sẻ , tâm sự lúc bùn vui ^^

Back | Send Email to thakhati (ID: 891568)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.