Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 940073 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
thegioitinhban
 My goal:2   có thêm những người bạn , học thêm những kiến thức về chuyên môn , sông thật tốt thật ý nghĩa
 Free Time:  chơi thể thao , thích ca hát ......và làm những gì mình thích
 I Am:  rất bình thường nhưng mình thích 1 câu ngạn ngữ " Nếu bạn bắn và quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác "
 Looking For:  tất cả mọi người bạn ,mỗi đời người chỉ sống được 1 lần , vậy tại sao không sống và kết bạn đề cuộc sống này đẹp hơn vui hơn

Back | Send Email to thegioitinhban (ID: 940073)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.