Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 956705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
lehonghue_200
 My goal:2  muốn tìm bạn lâu dài đồng cảnh ngộ...ưu tiên cho những người lớn tuổi
 Free Time:  xem phim,khiêu vũ
 I Am:  trung thực, chung thuỷ và ghét nhất là sự gian dối
 Looking For:  đồng cảnh ngộ

Back | Send Email to lehonghue_200 (ID: 956705)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.