Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 985671 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Change Language from Vietnamese
in 'My goal', ..., 'Looking for' to:
Luu Mong Ngoc
 My goal:2  Phấn đấu cho sự nghiệp
 Free Time:  xem phim, dạo phố, tán gẫu
 I Am:  hòa đồng, thích kết bạn
 Looking For:  Hợp ý với mình

Back | Send Email to Luu Mong Ngoc (ID: 985671)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.