Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1046672 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 tony
 Mục Tiêu:  Looking toward the future.
 Giờ Rãnh Rỗi:  hang out and meet new people.
 Tôi Là:  i am outgoing person
 Tìm Kiếm:  friendly, funny, entertainment, decent look.

Trở Lại | Gởi thư đến tony (ID: 1046672)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.