Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1067046 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Parisian
 Mục Tiêu:  Be successful in my job. Find my second half and have a beautiful family
 Giờ Rãnh Rỗi:  Movies, reading, traveling
 Tôi Là:  kind, a bit shy at the beginning, but once I know you I am very friendly and affectionate
 Tìm Kiếm:  respectful, honest and loyal partner

Trở Lại | Gởi thư đến Parisian (ID: 1067046)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.