Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1089922 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thanh Cuong
 Giờ Rãnh Rỗi:  listen to music, anything fun!!!
 Tôi Là:  tim ban doi
 Tìm Kiếm:  ban de tam su, looking for spontaneous friend talk to

Trở Lại | Gởi thư đến Thanh Cuong (ID: 1089922)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.