Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1127610 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 The Lover
 Mục Tiêu:  Happiness, life is too short to live a fullest moment
 Giờ Rãnh Rỗi:  Looking to fool around (ugly word)and get steamy
 Tôi Là:  Wild, honest, very friendly and very discreet (bao dam tuyet doi 100%)
 Tìm Kiếm:  Attractive Viet female older than 40 y/o to....age is just a number, as long as you are looking good and know how to taking care of yourself. Hopefully Vietladies here are open minded Lol. Cam on va chuc tat ca cac ban duoc nhung gi dang tim kiem.

Trở Lại | Gởi thư đến The Lover (ID: 1127610)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.