Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1244562 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Ngọc Trinh
 Tìm Kiếm:  Vui tinh. Muốn có thêm những người bạn mới. Mở rộng mối quan hệ xã hội.

Trở Lại | Gởi thư đến Ngọc Trinh (ID: 1244562)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.