Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1273112 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Minh Hoang
 Mục Tiêu:  Getting married
 Giờ Rãnh Rỗi:  Watching, TV, movie
 Tôi Là:  Serious, hard working,...
 Tìm Kiếm:  Good looking

Trở Lại | Gởi thư đến Minh Hoang (ID: 1273112)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.