Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1308145 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thanh
 Mục Tiêu:   tim ban chan tinh di den hon nhan
 Giờ Rãnh Rỗi:   reading, listening to good music , watching movie. sometimes walking a mile on the beach with my bare feet and watch the sunset. playing piano .
 Tôi Là:  hope is to find the right person to walk together the long way we have to do.Anh Does not smoke; do not read for any games, pretty and well educated. Who takes care of the home. also well behave in society.
 Tìm Kiếm:  a woman that is sincerely, honesty, mostly truly believes in love

Trở Lại | Gởi thư đến Thanh (ID: 1308145)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.