Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1311675 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Quan tam
 Mục Tiêu:  Có cuộc sống tốt, ổn định và du lịch khắp nơi.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Du lịch, đọc sách & Du lịch.
 Tôi Là:  Vui tính, sạch sẽ, dễ gần. Tâm hồn 1 chút lãng mạn, 1 chút nguyên tắc, 1 chút ...mỗi thứ 1 chút thôi đủ để vững tin cuộc sống.
 Tìm Kiếm:  Bạn bè khắp nơi. Có duyên thì ắc sẽ gặp, có nợ ắc sẽ lo, có phận ắc không thể xa được... :)

Trở Lại | Gởi thư đến Quan tam (ID: 1311675)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.